مجتمع چاپ صنعت پنجم

آمارها نشان می دهد فرهنگ استفاده از نشان سینه رو به افزایش است و در حال حاضر در بیشتر ارگان ها و سازمان ها نهادینه شده است . این نشان ها جدا از شخصیت ایده آل که برای دارنده ی آن به ارمغان می آورد ، یک تبلیغ کاملاً ماندگار نیز می باشد که تاثیر بسزایی روی بیننده می گذارد . امکان تولید در اشکال مختلف و با رنگ بندی دلخواه وجود دارد . استفاده از آبکاری نیکل و کروم علاوه بر ماندگاری ، زیبایی محصول را دوچندان می کند .

گل سینه