چاپ های صنعتی 

مجتمع چاپ صنعت پنجم

چاپ روی قطعات مسطح ، مدّور و ناهمگون و انواع فلزات ، پلی کربنات ، طلق ، پلکسی ، شیشه ، چوب و قطعات صنعتی و تزریقی از دیگر توانمندی های مجتمع چاپ صنعت پنجم می باشد . با استفاده از دانش شیمی و رنگ سازی و تجهیزات مناسب چاپ های تامپو و سیلک اسکرین و تکیه بر تجربیات چندین ساله امکان چاپ روی کلیه سطوح و قطعات را فراهم نمودیم .