مجتمع چاپ صنعت پنجم

از جدیدترین مارکهای مورد مصرف در صنایع لوازم خانگی و صنعتی محسوب می گردد ، به دلیل استفاده از فلز دارای اصالت بوده و به محصول جلوه خاصی می دهد .

این محصول قابلیت طراحی و تولید با ضخامت و ابعاد مختلف ، طبق نیاز و سلیقه مصرف کننده را دارد . ماندگاری مادام العمر این نوع مارکها ضامن محصول شماست .