مجتمع چاپ صنعت پنجم

امروزه وجود برچسب در کنار هر محصولی حائز اهمیت است که می تواند راهنمای استفاده از آن محصول باشد و یا اطلاعات فنی لازم را به بیننده و کاربر نشان دهد . مجتمع چاپ صنعت پنجم امکان تولید انواع برچسب های PVC (سفید شیشه ای) ، انواع روزرنگ ، روزرنگ های نقره ای و طلایی ، شبرنگ های رفلکتیو ترافیکی و جاده ای ، انواع برچسب های انحصاری خاص ، برچسب های شناسایی اموال ، برچسب های پلمپ و غیره را دارد